sao42com

sao42com

香附、南星等分,为末,姜汁糊丸梧子大,每姜汤下三、三十丸。此乃濠州一村妇以医人者,庐州郭医云∶绝胜他药也。

 好古曰∶气寒,味微苦而甘,阴中微阳,入手太阴血分。 吴开内翰,政和丁酉居全椒县,岁疟大作,用此救人以百计。

冬月生叶,如水仙花之叶而狭。 陈正节公云∶大凡疽疾,多因怒气而得,但服香附子药,进食宽气,大有效也。

齐安人呼为风药,《吴普本草》一名水香,陶氏云亦名都梁,今俗通呼为孩儿菊,则其与兰草为一物二种,尤可证矣。大明曰∶凡服食,即去皮壳,取仁微炒杀毒,即不辣也。

如气逆肿喘者,不治。久服则五味各归其脏,必有偏胜气增之患。

因病右腰一点胀痛,牵引右胁,上至胸口,则必欲卧。 时珍曰∶香薷有野生,有家莳。

Leave a Reply